I checklistan visas de åtgärder som krävs för att installera DirectAccess på en enskild server.

Åtgärd Referens

Kontrollera att nätverket uppfyller de krav som ställs för DirectAccess.

Checklista: Innan du konfigurerar DirectAccess

Installera två nätverkskort (gränssnitt) på DirectAccess-servern. Anslut det interna nätverksgränssnittet i det interna nätverket.

Se maskinvarudokumentationen.

Gå till mappen Nätverksanslutningar, konfigurera nätverksanslutningarna (gränssnitt) med meningsfulla namn som visar det nätverk till vilket de är anslutna, t.ex. "Internet" och "Internt nätverk".

Konfigurera det interna nätverksgränssnittet med en statisk IPv4-adresskonfiguration.

Fliken IPv4 Allmänt (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=145843 (sidan kan vara på engelska))

Koppla DirectAccess-servern till AD DS-domänen (Active Directory Domain Services).

Startsidan Active Directory Domain Services på Microsoft Technet (https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=127814 (sidan kan vara på engelska))

Se till att DirectAccess-servern inte är en domänkontrollant.

Anslut Internet-gränssnittet till Internet. Kontrollera att en domänkontrollant inte kan nås från Internet-gränssnittet.

Se maskinvarudokumentationen för Internet.

I Internet-gränssnittet konfigurerar du minst två sammanhängande, statiska, offentliga IPv4-adresser som kan matchas och nås på Internet. Adresser inom adressintervallen 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 eller 192.168.0.0/16 är inte offentliga IPv4-adresser.

Fliken IPv4 Allmänt (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=145843 (sidan kan vara på engelska))

Konfigurera anslutningsspecifika DNS-suffix på Internet och i interna nätverksgränssnitt.

Fliken IPv4 och IPv6 Avancerad DNS ( https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=145844 (sidan kan vara på engelska))

Kontrollera att DirectAccess-servern har ett datorcertifikat installerat med EKI (Enhanced Key Usage) för datorautentisering.

Visa certifikat (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=145845 (sidan kan vara på engelska))

Om DirectAccess-servern fungerar som nätverksplatsservern installerar du IIS (Internet Information Services).

Identifiera infrastrukturservrar för DirectAccess;

Installera IIS 7.0 på Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=145846 (sidan kan vara på engelska))

Installera DirectAccess på DirectAccess-servern.

Installera DirectAccess

Kör installationsguiden för DirectAccess och tillämpa inställningarna.

Använda snapin-modulen DirectAccess för att konfigurera DirectAccess