När en ny enhet identifieras, letar Windows efter ett lämpligt mellanlagrat drivrutinspaket i drivrutinsarkivet. Om det inte finns något, genomsöks flera ytterligare platser efter ett drivrutinspaket. I den ordning de genomsöks är platserna:

 1. Mapparna som anges i registerinställningen DevicePath. Mer information finns i Konfigurera Windows för att söka efter drivrutiner i ytterligare mappar.

 2. Webbplatsen Windows Update på Internet, enligt beskrivningen i det här avsnittet.

 3. En filsökväg eller ett medium som användaren anger.

När Windows har hittat drivrutinspaketet, kopieras det till drivrutinsarkivet och installeras därifrån.

Om inget annat anges söker Windows igenom drivrutinsdatabasen Windows Update på Internet om drivrutinen inte går att hitta automatiskt lokalt. Administratörer i hanterade miljöer kan vilja ha mer kontroll över sina hanterade system och stänga av den automatiska genomsökningen av Windows Update.

I det här avsnittet visas en metod som du kan använda om du vill aktivera eller inaktivera genomsökningen av Windows Update efter drivrutiner.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Konfigurera Windows för att söka efter drivrutiner i ytterligare mappar
 1. Starta redigeraren för lokala grupprincipobjekt. Klicka på Start och skriv mmc gpedit.msc i rutan Påbörja sökning.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Öppna Lokal datorprincip, Datorkonfiguration, Administrativa mallar, System, Hantering av Internetkommunikation och sedan Kommunikationsinställningar för Internet.

 4. Dubbelklicka på Inaktivera sökning efter drivrutiner på Windows Update i rutan till höger.

 5. Markera något av följande alternativ:

  • Välj Aktiverad om du vill hindra Windows från att söka i Windows Update.

  • Välj Inaktiverad om du vill att Windows Update alltid ska genomsökas automatiskt om en drivrutin inte går att hitta lokalt.

  • Välj Inte konfigurerad om du vill använda systemets standardalternativ, vilket är att söka igenom Windows Update automatiskt.

 6. Om du valde Inaktiverad eller Inte konfigurerad gäller principen Datorkonfiguration, Administrativa mallar, System, Installation av drivrutin, Inaktivera fråga om sökning efter drivrutiner på Windows Update. Denna princip avgör om du ombeds bekräfta åtgärden innan Windows Update genomsöks. Om principen är aktiverad, genomsöks Windows Update utan några meddelanden och utan att något tillstånd inhämtas.

Tabellen här nedan visar effekten av olika kombinationer av de två principinställningarna. Resultatet visar huruvida ett meddelande visas eller inte och huruvida Windows Update genomsöks eller inte.

Princip: Inaktivera sökning efter drivrutiner på Windows Update Princip: Inaktivera fråga om sökning efter drivrutiner på Windows Update Resultat

Aktiverad

Aktiverad

Ingen fråga och ingen sökning på Windows Update.

Aktiverad

Inaktiverad

Ingen fråga och ingen sökning på Windows Update.

Aktiverad

Inte konfigurerad

Ingen fråga och ingen sökning på Windows Update.

Inaktiverad

Aktiverad

Fråga inte. Automatisk sökning i Windows Update.

Inaktiverad

Inaktiverad

En fråga visas för användaren och Windows Update genomsöks om användaren godkänner det.

Inaktiverad

Inte konfigurerad

En fråga visas för användaren och Windows Update genomsöks om användaren godkänner det.

Inte konfigurerad

Aktiverad

Fråga inte. Automatisk sökning i Windows Update.

Inte konfigurerad

Inaktiverad

En fråga visas för användaren och Windows Update genomsöks om användaren godkänner det.

Inte konfigurerad

Inte konfigurerad

En fråga visas för användaren och Windows Update genomsöks om användaren godkänner det.


Innehåll