När du installerar en plug and play-enhet, konfigurerar Windows automatiskt enheten så att den fungerar ihop med de övriga enheterna som är installerade på datorn. Under konfigurationen tilldelar Windows en unik uppsättning resurser till enheten som du installerar. Dessa resurser kan bestå av en eller flera av följande:

  • Avbrottsbegäran (IRQ) radnummer

  • DMA-kanaler (Direct memory access)

  • Indata-/utdataportadresser

  • Minnesadressintervall

Definitioner av dessa termer finns i Ordlista för enhetshantering.

Varje resurs som tilldelas till enheten måste vara unik. Annars fungerar den inte som den ska. Vad plug and play-enheter beträffar, konfigurerar Windows resurserna automatiskt. Du kan emellertid konfigurera enheter manuellt med Enhetshanteraren.

Undvik i allmänhet att ändra resursinställningar själv, för om du gör det går de inte att ändra, och då har Windows färre valmöjligheter då andra enheter ska tilldelas resurser. Om för många resurser blir statiska, kanske Windows inte kan installera nya plug and play-enheter.

Någon enstaka gång behöver två enheter samma resurser, vilket leder till en enhetskonflikt. Om det inträffar, kan du manuellt ändra resursinställningarna och se till att varje inställning är unik. Vissa resurser, till exempel avbrott för PCI-enheter, kan emellertid delas, beroende på datorn och drivrutinerna.

Beroende på vilken typ av enhet som du installerar, kan du behöva konfigurera dessa inställningar själv. Om du installerar en enhet som inte är av plug and play-typ, kan Windows inte konfigurera resursinställningarna automatiskt för den. Anvisningar finns i handboken som medföljde enheten.

Varning

Om du ger resursinställningarna felaktiga värden kanske maskinvaran inte går att använda. Datorn kan fungera dåligt eller inte alls. Ändra resursinställningarna endast om du är säker på att de nya inställningarna inte står i konflikt med annan maskinvara, eller om tillverkaren har angett särskilda resursinställningar för en enhet.


Innehåll