I det här avsnittet visas en metod som du kan använda om du vill mata ut eller koppla från en bärbar dator på ett säkert sätt.

Varning

Du kan förlora data och systemet kan bli instabilt om du kopplar från eller matar ut en enhet som stödjer säker borttagning utan att först varna systemet genom att använda programmet Säker borttagning. Om du exempelvis kopplar från en enhet medan data överförs, är det troligt att data går förlorade. Men om du använder Säker borttagning, kan du varna systemet innan du kopplar från eller matar ut en enhet, och då går inga data förlorade.

Alla användarkonton kan användas för att slutföra den här proceduren.

Mata ut eller koppla från en enhet
 1. Klicka på ikonen Säker borttagning i meddelandefältet i aktivitetsfältet (Ikon för Säker borttagning av maskinvara).

  Då visas en snabbmeny med en lista över anslutna plug and play-enheter som stödjer säker borttagning.

  Om du inte ser den enhet du är ute efter på menyn, stödjer den inte säker borttagning, och det går inte att koppla från eller mata ut den genom att använda Säker borttagning.

 2. Välj den enhet som du vill koppla från eller mata ut i listan.

  Ett meddelande om att det nu är säkert att koppla från eller mata ut enheten visas.

  OBS

  På flyttbara lagringsenheter som går att ta bort säkert medan datorn är på, inaktiverar datorn skrivningscacheminnet om inget annat anges. Det sker för att enheterna ska kunna tas bort utan att data går förlorade.


Innehåll