I den här artikeln beskrivs en metod som du kan använda om du vill konfigurera hur en drivrutin som inte är av plug and play-typ startas då du startar datorn.

Varning

Om du ändrar startmetoden för en start- eller systemenhet på fel sätt kan datorn bli instabil eller inte längre gå att starta, eller så kan enheten sluta att fungera. Se noga till att du förstår anvisningarna innan du ändrar den här inställningen.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Ändra startmetod för en drivrutin som inte är av plug and play-typ
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Välj Visa dolda enheterVisa-menyn.

  3. Dubbelklicka på Drivrutiner som inte är av Plug and Play-typ, högerklicka på en enhet och välj Egenskaper.

  4. Välj en Typ i avsnittet Start på fliken Drivrutin och klicka sedan på OK.

Standardvärdet för Startmetod är den metod som angavs då drivrutinen installerades. Du kan ändra standardvärdet genom att använda alternativen som visas i tabellen här nedan. Var försiktig då du ändrar startmetoden. Se till att du förstår anvisningarna innan du ändrar den här inställningen.

Startmetod Beskrivning

Automatisk

Startar varje gång datorn startas, efter att systemstartenheterna och systemenheterna har startats. Välj det här alternativet för enheter som inte är nödvändiga för att systemet ska fungera.

Systemstart

Startar varje gång datorn startas, innan några andra enheter startas. Välj det här alternativet för enheter som är nödvändiga för att systemet ska fungera.

Begär

Startar då enheten identifieras eller då den behövs efter en viss händelse. Välj det här alternativet för enheter som inte är nödvändiga för att systemet ska fungera eller för att enheter ska identifieras.

System

Startar varje gång datorn startas, efter att systemstartenheterna startas. Välj det här alternativet för enheter som är nödvändiga för att systemet ska fungera.


Innehåll