I Enhetshanteraren presenteras en översikt av den maskinvara som finns i datorn i ett grafiskt gränssnitt. Alla enheter kommunicerar med Windows via ett datorprogram som kallas en drivrutin. Med Enhetshanterarens hjälp kan du installera och uppdatera maskinvaruenheternas drivrutiner, ändra deras maskinvaruinställningar och felsöka problem.

Enhetshanterarens användningsområden

Du kan använda Enhetshanteraren om du vill:

  • Ta reda på huruvida maskinvaran i datorn fungerar.

  • Ändra maskinvarans konifguration.

  • Ta reda på vilka drivrutiner som läses in för olika enheter och få information om alla drivrutiner.

  • Ändra avancerade inställningar och egenskaper för enheter. Installera uppdaterade drivrutiner.

  • Aktivera, inaktivera och avinstallera enheter.

  • Återställa en tidigare drivrutinsversion.

  • Visa enheter efter typ, efter deras anslutning till datorn eller efter vilka resurser de använder.

  • Visa eller dölja dolda enheter som normalt inte behöver granskas men som kan vara nödvändiga vid avancerad felsökning.

Normalt använder du Enhetshanteraren om du vill kontrollera hur det står till med datorns maskinvara och uppdatera drivrutiner. Avancerade användare med goda kunskaper om datorns maskinvara kan även använda diagnostikfunktionerna i Enhetshanteraren om de vill lösa problem med enhetskonflikter och ändra resursinställningar.

Enhetshanteraren brukar inte användas för att ändra resursinställningar, eftersom resurser tilldelas automatiskt av systemet då maskinvaran installeras.

Det går enbart att hantera enheter på en lokal dator med Enhetshanterarens hjälp. På en fjärrdator fungerar Enhetshanteraren bara i skrivskyddat läge. Du kan granska men inte ändra maskinvarukonfigurationen på den datorn.


Innehåll