Enhetshanteraren går att starta på flera olika sätt. Den här artikeln handlar om två olika sätt att öppna Enhetshanteraren i Windows Vista® och Windows Server® 2008, både i Windows och i Kommandotolken.

Alla användarkonton kan användas för att slutföra den här proceduren. Det är emellertid endast medlemmar i gruppen Administratörer som kan ändra enheterna.

Öppna Enhetshanteraren

Du kan öppna Enhetshanteraren på något av följande sätt:

I Windows-gränssnittet

Enhetshanteraren startas på följande sätt i Windows.

Öppna Enhetshanteraren i Windows
 1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Maskinvara och ljud.

 3. Klicka på Enhetshanteraren. Någon av följande saker sker:

  • Enhetshanteraren startas om du har loggat in med det inbyggda administratörskontot.

  • Om du har loggat in som en användare som är medlem av gruppen Administratörer visas dialogrutan Kontroll av användarkonto. Du måste klicka på Fortsätt innan Enhetshanteraren startas.

  • Om du har loggat in som en vanlig användare, visas ett meddelande om att du inte kan ändra enheterna på något sätt. Öppna Enhetshanteraren i skrivskyddat läge genom att klicka på OK.

På en kommandorad

Enhetshanteraren startas på följande sätt i Kommandotolken.

Öppna Enhetshanteraren i Kommandotolken
 • Skriv följande kommando i Kommandotolken, rutan Påbörja sökning eller rutan Kör:

  mmc devmgmt.msc

  Någon av följande saker sker:

  • Enhetshanteraren startas om du har loggat in med det inbyggda administratörskontot.

  • Om du har loggat in som en användare som är medlem av gruppen Administratörer visas dialogrutan Kontroll av användarkonto. Du måste klicka på Fortsätt innan Enhetshanteraren startas.

  • Om du har loggat in som en vanlig användare, visas ett meddelande om att du inte kan ändra enheterna på något sätt. Öppna Enhetshanteraren i skrivskyddat läge genom att klicka på OK.

Med hjälp av Datorhantering

Med de följande metoderna kan du starta Datorhantering, där Enhetshanteraren ingår som en av komponenterna.

OBS

Den här metoden fungerar bara i Windows Vista. I Windows Server 2008 startas programmet Serverhanteraren om du gör så här. Om du vill starta Datorhantering i Windows Server 2008 ska du använda nästa metod i Kommandotolken.

Starta Datorhantering i Windows
 1. Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Hantera.

  Någon av följande saker sker:

  • Datorhantering startas om du har loggat in med det inbyggda administratörskontot.

  • Om du har loggat in som en användare som är medlem av gruppen Administratörer visas dialogrutan Kontroll av användarkonto. Du måste klicka på Fortsätt innan Datorhantering startas.

  • Om du har loggat in som en vanlig användare startas Datorhantering.

 2. Klicka på Enhetshanteraren i navigeringsfönstret.

  Någon av följande saker sker:

  • Enhetshanteraren visas i informationsrutan om du är administratör.

  • Om du är en vanlig användare, visas ett meddelande om att du inte kan ändra enheterna på något sätt. Öppna Enhetshanteraren i skrivskyddat läge i informationsrutan genom att klicka på OK.

Starta Datorhantering i Kommandotolken
 1. Skriv följande kommando i Kommandotolken, rutan Påbörja sökning eller rutan Kör:

  mmc compmgmt.msc

  Någon av följande saker sker:

  • Datorhantering startas om du har loggat in med det inbyggda administratörskontot.

  • Om du har loggat in som en användare som är medlem av gruppen Administratörer visas dialogrutan Kontroll av användarkonto. Du måste klicka på Fortsätt innan Datorhantering startas.

  • Om du har loggat in som en vanlig användare startas Datorhantering.

 2. Klicka på Enhetshanteraren i navigeringsfönstret.

  Någon av följande saker sker:

  • Enhetshanteraren visas i informationsrutan om du är administratör.

  • Om du är en vanlig användare, visas ett meddelande om att du inte kan ändra enheterna på något sätt. Öppna Enhetshanteraren i skrivskyddat läge i informationsrutan genom att klicka på OK.

Från en annan dator

Öppna Enhetshanteraren på en fjärrdator
 1. Starta Datorhantering med någon av metoderna i föregående avsnitt.

 2. Välj Anslut till en annan datorÅtgärd-menyn.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj dator:

  • Skriv namnet på den dator du vill ansluta till i rutan En annan dator och klicka sedan på OK.

  • Klicka på Bläddra och sedan Avancerat och leta reda på den aktuella datorn. Klicka på OK när du har markerat den aktuella datorn.

  Om anslutningen lyckas visas namnet på datorn i parentes bredvid etiketten Datorhantering längst uppe till vänster.

  OBS

  Innehållet på en fjärrdator som du får tillgång till med Enhetshanteraren är skrivskyddat. Du kan inte ändra enheterna eller deras inställningar på något vis.


Innehåll