Med Enhetshanterarens hjälp kan du installera och uppdatera maskinvaruenheternas drivrutiner, ändra deras maskinvaruinställningar och felsöka problem.

En drivrutin är ett program som ger Windows möjlighet att kommunicera med en viss maskinvara. Innan Windows kan använda en ny maskinvara, måste dess drivrutin installeras.


Innehåll