Windows stödjer de plug and play-specifikationer som avgör hur en dator kan identifiera och konfigurera nyinstallerad maskinvara och automatiskt installera drivrutinen. Innan plug and play-tekniken tillkom, var användarna tvungna att själva konfiguerera enheter innan de anslöts till datorn.

Plug and play-maskinvara tillsammans med ett plug and play-kompatibelt operativsystem som Windows Vista® och Windows Server® 2008 gör att en användare kan koppla in maskinvaran och låta Windows söka efter ett passande drivrutinspaket och konfigurera det automatiskt så att det inte stör andra enheter.

Eftersom drivrutiner körs som om de vore en del av operativsystemet och har obegränsad tillgång till hela datorn, är det av yttersta vikt att enbart kända och behöriga drivrutiner tillåts verka. Till stöd för detta säkerhetskrav delas installationen in i två steg i Windows Vista och Windows Server 2008:

Enhetsinstallation i Windows

Installationen av enheter och deras drivrutiner i Windows Vista och Windows Server 2008 sker enligt följande figur. "PnP" i figuren betecknar plug and play-tjänsten som körs i Windows. Processen avbryts om någon av de säkerhetskontroller som beskrivs inte ger ett godkänt resultat eller om ett lämpligt drivrutinspaket inte går att hitta.

Flödesschema - installation av Windows-drivrutin
  1. När en användare sätter i en enhet, upptäcker Windows den nya maskinvaran och signalerar till plug and play-tjänsten om att se till att enheten börjar fungera.

  2. Plug and play identifierar enheten.

  3. Plug and play söker igenom drivrutinsarkivet efter ett drivrutinspaket som motsvarar enheten. Om ett motsvarande paket hittas, gå då vidare till steg 4. Om ett motsvarande paket inte hittas, gå då vidare till steg 8.

  4. Windows söker efter ett matchande drivrutinspaket genom att leta på följande platser. Sökningen avslutas så fort ett matchande paket hittas:

  5. Windows kontrollerar att användaren har behörighet att spara drivrutinspaketet i drivrutinsarkivet. Användaren måste ha administratörsautentiseringsuppgifter, eller så måste datorprincipen vara sådan att vanliga användare tillåts installera enheter med denna identifierare. Mer information om den här principen finns i Konfigurera en datorprincip så att användare som inte är administratörer får installera specifika enheter.

  6. Windows kontrollerar om drivrutinspaketet har en giltig digital signatur. Om drivrutinspaketet är signerat med ett giltigt certifikat som inte finns i arkivet Betrodda utgivare, ber Windows användaren om mer information.

  7. Windows sparar en kopia av drivrutinspaketet i drivrutinsarkivet.

  8. PnP kopierar drivrutinsfilerna från drivrutinsarkivet till de platser där de ska lagras, vanligtvis %systemroot%\windows32\drivers.

  9. PnP konfigurerar registret med instruktioner till Windows om hur de nyinstallerade drivrutinerna ska användas.

  10. PnP startar de nyinstallerade drivrutinerna. Det här steget upprepas varje gång datorn startas om, så att drivrutinerna läses in.

I Windows Vista och Windows Server 2008 kallas processen som beskrivs i steg 3 till och med 7 mellanlagring. Under mellanlagringen utför Windows säkerhetskontroller, och placerar sedan drivrutinspaketet på en säker plats så att plug and play-tjänsten kan komma åt det. I Windows Vista och Windows Server 2008 kan en administratör mellanlagra filer i ett separat steg. Mer information finns i Mellanlagra en drivrutin i drivrutinsarkivet.

Om du administrerar flera datorer kan du ha god hjälp av att mellanlagra drivrutinspaket åt dina användare. Windows utför alla nödvändiga säkerhetskontroller under mellanlagringen. Bland annat kontrolleras den administrativa behörigheten och de digitala signaturernas giltighet. När ett drivrutinspaket har mellanlagrats kan vilken användare som helst som loggar in på datorn installera drivrutinerna i drivrutinsarkivet bara genom att sätta i motsvarande enhet. Inga frågor dyker upp på skärmen och inga särskilda behörigheter krävs. Användaren sätter bara i enheten, som börjar fungera utan att administratören eller supporten behöver ingripa.


Innehåll