I det här avsnittet kan du läsa om en metod som du kan använda för att ange hur en enhet samverkar med energialternativen i Windows. Metoden omfattar inställningar som bestämmer hur enheten förbrukar energi under olika förhållanden och vad Windows gör när en enhet meddelar att något har hänt när datorn har försatts i olika energispartillstånd.

Du kan använda energialternativen om du vill konfigurera en enhet så att den "vaknar" ur ett tillstånd med låg energiförbrukning när något inträffar. Ett exempel på effekten av att göra detta är att ett inkommande samtal till modemet besvaras av systemet trots att det befinner sig i viloläge. Du kan även ange huruvida operativsystemet ska stänga av en viss enhet om den inte är upptagen, till exempel med att besvara ett samtal.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Ändra en enhets energialternativ
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Dubbelklicka på den typ av enhet vars energialternativ du vill ändra.

  3. Högerklicka på den aktuella enheten och välj sedan Egenskaper.

  4. Ändra de aktuella inställningarna på fliken Energisparfunktioner.

OBS

Fliken Energisparfunktioner visas bara för de drivrutiner som hanterar energialternativstandarderna.

Ytterligare referenser

Konfigurera enhetsegenskaper


Innehåll