Det här avsnittet behandlar en metod som du kan använda om du vill konfigurera särskilda enheter då du uppgraderar datorn från att använda en till att använda flera processorer.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Varning

Om du uppgraderar datorn från att använda en till flera processorer kan maskinvaran inaktiveras och datorn kan fungera dåligt eller inte alls. Uppgraderingen bör bara utföras av användare som har goda kunskaper om maskinvaran i datorer och deras konfigurationsinställningar.

Uppgradera från en dator med en till flera processorer
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Dubbelklicka på Dator.

  3. Högerklicka på datormodellen och välj Egenskaper.

  4. Klicka på Uppdatera drivrutin på fliken Drivrutin. Då startas guiden Uppdatera maskinvara.

  5. Välj Sök efter drivrutiner på den här datorn.

  6. Markera Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn.

  7. Markera den aktuella datortypen i listan Modell på sidan Uppdatera drivrutiner och klicka sedan på Nästa.

  8. Klicka på Stäng när installationen av drivrutinen är klar så att guiden stängs.

  9. Klicka på Starta om om Windows frågar om du vill starta om datorn.

Ytterligare referenser

Konfigurera enhetsegenskaper


Innehåll