Avinstallera en plug and play-enhet

I allmänhet behöver du inte avinstallera en plug and play-enhet. Koppla bara från eller ur enheten så att Windows inte läser in eller använder drivrutinen. För vissa enheter kan du behöva stänga av datorn först. Läs handboken om enheten från tillverkaren och se till att du går till väga på rätt sätt.

Avinstallera en enhet som inte är av plug and play-typ

Avinstallationen av en enhet som inte är av plug and play-typ sker i två steg:

  1. Avinstallera enheten med Enhetshanteraren.

  2. Ta bort enheten från datorn.

Avinstallera en enhet som inte är av plug and play-typ med Enhetshanteraren. När du har avinstallerat en enhet, måste du koppla från eller ta bort den rent fysiskt från datorn. Om enheten exempelvis är ansluten till en port på datorns utsida, ska du stänga av datorn, koppla bort enheten från porten och sedan dra ur dess nätsladd.

Aktivering och inaktivering visavi installation och avinstallation

I stället för att avinstallera en enhet som du kan komma att ansluta igen, till exempel ett modem, kan du välja att inaktivera en plug and play-enhet. Om du inaktiverar en enhet, förblir den fysiskt ansluten till datorn, men Windows uppdaterar registret så att enhetens drivrutiner inte läses in när du startar datorn. Drivrutinerna blir tillgängliga igen när du aktiverar enheten. Det är en god idé att inaktivera enheter om du vill att datorn ska ha mer än en maskinvarukonfiguration eller om du har en bärbar dator som du kopplar till en dockningsstation.

Information om olika metoder för att avinstallera, installera om och återställa enheter och deras drivrutiner finns i avsnitten Avinstallera eller installera om en enhet och Återställa en drivrutin till en tidigare version.

Mer information om maskinvara och metoder för att installera enheter finns i avsnitten Installera enheter och deras drivrutiner och Konfigurera enhetsegenskaper.


Innehåll