I det här avsnittet beskrivs en metod som du kan använda om du vill granska uppgifter om de drivrutiner som körs på datorn.

Alla användarkonton kan användas för att slutföra den här proceduren. Det är emellertid endast medlemmar i gruppen Administratörer som kan göra ändringar för några av enheterna eller deras drivrutiner.

Visa information om en drivrutin
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Leta reda på och högerklicka på den aktuella enheten och välj Egenskaper.

  3. Information om den för närvarande installerade drivrutinen visas på fliken Drivrutin.

  4. Klicka på knappen Information.

    Sidan Information om drivrutinsfil visas. Där finns en lista med de filer som drivrutinen består av.


Innehåll