I det här avsnittet visas en metod som du kan använda om du vill återställa en tidigare version av en drivrutin.

En nyare version av en drivrutin brukar erbjuda fler funktioner. Dessutom har problem som har upptäckts i tidigare versioner ordnats. Om du återställer en drivrutin går de nya funktionerna förlorade och problemen som hade ordnats i den nya versionen kommer tillbaka.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren. Läs informationen i "Ytterligare åtgärder" i det här avsnittet.

Återställa en tidigare drivrutinsversion
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Högerklicka på enheten vars drivrutin du vill återställa och välj Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Drivrutiner.

  4. Klicka på Återställ tidigare drivrutin.

  5. Klicka på Ja i dialogrutan Återställa drivrutinspaket.

Ytterligare hänsyn
  • Medlemskap i gruppen Administratörer eller motsvarande är det minsta som krävs för att ändra drivrutiner på datorn, om inget annat anges. En vanlig användare kan bara ändra en drivrutin om dess enhetsinstallationsklass anges i datorprincipen Tillåt att icke-administratörer installerar drivrutiner för dessa enhetsklasser. Mer information finns i Konfigurera en datorprincip så att användare som inte är administratörer får installera specifika enheter.

  • Knappen Återställ tidigare drivrutin är bara tillgänglig om en tidigare version av drivrutinen har installerats någon gång. Om enhetens aktuella drivrutin är den enda som någonsin har installerats på datorn, är knappen Återställ tidigare drivrutin inte aktiverad.


Innehåll