I det här avsnittet beskrivs metoder som du kan använda om du vill visa effekt- eller bandbreddstilldelningar till USB-nav och USB-styrenheter

Alla användarkonton kan användas för att slutföra den här proceduren. Det är emellertid endast medlemmar av gruppen Administratörer som kan göra ändringar för några av enheterna eller deras drivrutiner.

Se ett USB-navs effekttilldelningar

USB-enheters nav hämtar den effekt de behöver själva eller från bussen. Ett nav som hämtar den effekt det behöver på egen hand har egen strömförsörjning som ger maximal effekt till enheten. Ett nav som hämtar den effekt det behöver från bussen ordnar sin strömförsörjning via USB-kontakten som den är ansluten till. Den ger den minsta effekt som krävs. Enheter som kräver hög effekt, till exempel kameror, bör kopplas in i nav med egen strömförsörjning.

Du kan kontrollera effekttilldelningen till ett USB-nav och på så sätt upptäcka situationer där alltför många enheter använder navet.

Se ett USB-navs effekttilldelningar
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på USB-styrenheter (Universal Serial Bus).

 3. Högerklicka på USB-rotnav (hub) (det kan finnas flera) och välj Egenskaper.

 4. Kontrollera hur mycket effekt de olika enheterna på listan Anslutna enheter behöver på fliken Strömförsörjning.

  Kommentarer
  • Du ser USB-styrenhet bara om datorn har en USB-port.
  • Fliken Strömförsörjning visas bara för USB-nav.

Se en USB-värdstyrenhets bandbreddstilldelningar

Du kan bara se bandbredden för en USB-styrenhet. Vissa USB-enheter (till exempel modem) kanske inte visas, eftersom de inte rapporterar sina bandbreddsbehov till operativsystemet.

Varje USB-styrenhet har en begränsad bandbredd som alla anslutna enheter delar på. Om du misstänker att en USB-styrenhets bandbredd inte räcker, kan du kontrollera det genom att granska bandbreddstilldelningarna som varje enhet använder.

Se en USB-värdstyrenhets bandbreddstilldelningar
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på USB-styrenheter (Universal Serial Bus).

 3. Högerklicka på [Varumärke] värdstyrenhet för ditt system och välj Egenskaper.

 4. Kontrollera hur mycket bandbredd de olika enheterna använder i listan Enheter som förbrukar bandbredd på fliken Avancerat.

  OBS

  Du ser USB-styrenheter (Universal Serial Bus) bara om datorn har en USB-port.


Innehåll