DFS Replication är en effektiv replikeringsmotor för flera huvudservrar som du kan använda för att hålla mappar synkroniserade mellan servrar över nätverksanslutningar med begränsad bandbredd. Den ersätter FRS (File Replication Service) som replikeringsmotor för DFS-namnområden och för replikering av SYSVOL-mappen för Active Directory Domain Services (AD DS) i domäner som använder domänfunktionalitetsnivån för Windows Server 2008. Mer information om att replikera SYSVOL med DFS Replication finns på Microsofts webbplats (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139749). Sidan kan vara på engelska.

DFS Replication använder en komprimeringsalgoritm som kallas RDC (Remote Differential Compression). RDC identifierar ändringar i data i en fil, vilket innebär att DFS Replication endast behöver replikera de ändrade filblocken och inte hela filen.

Om du vill använda DFS Replication måste du skapa replikgrupper och lägga till replikerade mappar i grupperna. Replikgrupper, replikerade mappar och medlemmar illustreras med följande bild.

DFS-replikeringsgrupper och -mappar

Den här bilden visar att en replikgrupp utgörs av en uppsättning servrar (medlemmar) som deltar i replikeringen av en eller flera replikerade mappar. En replikerad mapp är en mapp som hålls synkroniserad på varje medlem. På bilden finns det två replikerade mappar: Projects och Proposals. När data ändras i varje replikerad mapp, replikeras ändringarna över anslutningar mellan medlemmarna i replikgruppen. Anslutningarna mellan alla medlemmar utgör replikeringstopologin.

Att skapa flera replikerade mappar i en enda replikgrupp förenklar processen för att distribuera replikerade mappar eftersom topologin, schemat och bandbreddsbegränsningen för replikgruppen används i alla de replikerade mapparna. Om du vill distribuera fler replikerade mappar kan du använda Dfsradmin.exe eller följa anvisningarna i en guide för att ange den nya replikerade mappens lokala sökväg och behörigheter.

Varje replikerad mapp har också unika inställningar, som fil- och undermappsfilter, så att du kan filtrera ut olika filer och undermappar för varje replikerad mapp.

De replikerade mappar som lagras på varje medlem kan finnas på olika volymer på medlemmen och de replikerade mapparna måste inte vara delade mappar eller ingå i ett namnområde. Med hjälp av snapin-modulen DFS-hantering är det emellertid enkelt att dela ut replikerade mappar och vid behov publicera dem i ett befintligt namnområde.

Du kan administrera DFS Replication med hjälp av DFS-hantering, kommandona DfsrAdmin och Dfsrdiag eller skript som anropar WMI.

Ytterligare referenser


Innehåll