Du kan använda 80/20-regeln för utformning för att utjämna scopedistributionen av adresser om flera DHCP-servrar har distribuerats för samma scope.

Om du använder flera DHCP-servrar i samma undernät förbättrar du feltoleransen för DHCP-klienterna i nätet. Om du använder två DHCP-servar och den ena drabbas av fel kan den andra servern ta över och fortsätta låna ut nya adresser eller förnya befintliga klienter.

Ett vanligt tillvägagångssätt för att utjämna belastningen i ett enda nätverk och ett scopeintervall med adresser mellan två DHCP-servrar är att låta 80 procent av adresserna distribueras av en DHCP-server och återstående 20 procent av en andra server.

Ytterligare resurser

Information finns i en lista med hjälpavsnitt i Rekommenderade åtgärder för DHCP-serverrollen.

Uppdaterad detaljinformation om DHCP för IT-personal finns i Windows Server® 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll