Tjänsten DHCP Server är ett program med stöd för kluster. Du kan implementera ytterligare tillförlitlighet för DHCP- eller MADCAP-servrar genom att distribuera ett DHCP-serverkluster med hjälp av klustertjänsten.

Tack vare klusterstödet för DHCP kan du implementera en lokal metod för återställning efter fel för DHCP-server vilket ger större feltolerans. Du kan också förbättra feltoleransen genom att kombinera DHCP-serverklusterfunktionen med en fjärrkonfiguration för återställning vid fel, t.ex. genom att använda en konfiguration för delat scope.

Krav för konfigurering av en DHCP-klustrad resurs

När tjänsten DHCP Server används i ett serverkluster krävs följande resurstyper:

  • Disk

  • IP-adress

  • Namn

I den här typen av konfiguration definieras en virtuell IP-adress för IP-adressresursen med hjälp av verktyget Klusteradministratören. Den här adressen måste vara en statisk IP-adress, inte en IP-adress från en annan DHCP-server.

Tjänsten DHCP Server binder då till den virtuella IP-adressen. Därefter måste den här IP-adressen användas för att auktorisera tjänsten DHCP Server i Active Directory så att den fungerar korrekt för klienterna i nätverket.

När den virtuella IP-adressen har angetts med hjälp av klusterkonfiguration krävs en IP-adresskonfiguration för varje nätverkskort som är installerat på en nod (d.v.s. på en server i klustret). Eftersom tjänsten DHCP Server inte binder till IP-adresser för kort kan du antingen ange dem via DHCP eller konfigurera dem statiskt. Om du använder statisk konfiguration bör IP-adresserna för varje länkat par med nätverkskort (länkade från nod till nod) finnas i samma undernät.

Adresser som konfigureras statiskt med TCP/IP-egenskaper från Nätverkscenter kan också visas via serverbindnignsegenskaperna i DHCP-konsolen. För ett DHCP-serverkluster motsvarar dock inte bindningsinformationen i de här vyerna informationen för den virtuella IP-adress som används för serverklustret. Därför gäller inte dessa inställningar.

När ett omfång skapas för en DHCP-klustrad server måste de virtuella IP-adresserna som används i klusterkontexten exkluderas så att de inte distribueras till klienterna. Dessutom bör du konfigurera databassökvägen, sökvägen för granskningsloggfilen och sökvägen till databassäkerhetskopian med hjälp av verktyget Klusteradministratören på den delade disken.

OBS

Den Jet-databas som tjänsten DHCP Server är beroende av saknar stöd för kluster. Om den klustrade DHCP-databasen blir otillgänglig för tjänsten DHCP Server rapporterar tjänsten tusentals ESENT-programloggfel och DHCP-tjänsten via klustret avbryts.

OBS

   Om du bara behöver fjärrhantera DHCP-serverkluster som har distribuerats på fjärrdatorer kan du använda Klusteradministratören för att göra detta.

Ytterligare resurser

Information finns i en lista med hjälpavsnitt i Rekommenderade åtgärder för DHCP-serverrollen.

Uppdaterad detaljinformation om DHCP för IT-personal finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll