Du kan använda en klientreservation för att se till att en DHCP-klientdator alltid får låna samma IP-adress när den startas. Om du har mer än en DHCP-server som kan nås av en reserverad klient lägger du till reservationen på var och en av de andra DHCP-servrarna. Detta gör att de andra DHCP-servrarna beaktar den IP-adressreservation som du har skapat för den reserverade klienten. Även om DHCP-servern agerar utifrån klientreservationen när den reserverade adressen ingår i poolen med tillgängliga adresser är det vanligtvis oproblematiskt att ha en reservation för samma klient på flera servrar.

Om du reserverar en IP-adress för en ny klient eller en adress som inte är densamma som den aktuella adressen bör du kontrollera att adressen inte redan har lånats ut från DHCP-servern. Att reservera en IP-adress i ett scope innebär inte att en klient som använder adressen för tillfället tvingas sluta använda den automatiskt.

Om adressen redan används måste klienten som använder den först frigöra adressen genom att utfärda ett DHCP-meddelande om detta (DHCPRELEASE). Om du vill göra detta skriver du ipconfig /release i Kommandotolken på en klientdator.

Att reservera en IP-adress på DHCP-servern tvingar inte heller den nya klienten som du reserverar adressen för att direkt flytta över till adressen. I ett sådant fall måste klienten också först utfärda ett DHCP-meddelande (DHCPREQUEST). Om du vill göra detta skriver du ipconfig /renew i Kommandotolken på en klientdator.

För klienter med Windows 95 eller Windows 98 kan du använda programmet Winipcfg.exe för att frigöra eller förnya den reserverade IP-adressen i DHCP. För klienter med MS-DOS och en del klienter med andra operativsystem måste datorn startas om för att ändringen ska börja gälla.

När de här ändringarna har genomförts får den reserverade klienten låna den IP-adress som är reserverad för permanent användning för den varje gång den förnyar lånet på DHCP-servern.

OBS

Specifika DHCP-alternativ kan konfigureras för reserverade klienter. När ett alternativ konfigureras för en reserverad klient överskrider dessa värden alla eventuella parametrar av alternativtyp som har distribuerats via en server-, scope- eller klassbaserad alternativtilldelning.

OBS

Du kan skapa reservationer för vilken som helst av IP-adresserna i adressintervallet för scopet, även om IP-adressen ligger inom ett exkluderat intervall. Detta innebär att reservationer fungerar även om 80/20-regeln implementeras och alla adresser i scopet exkluderas (80 % på en server, 20 % på den andra).

Du kan använda den här proceduren när du vill lägga till en klientreservation.

Minimikravet för att kunna slutföra proceduren är att du är medlem i gruppen Domänadministratörer eller motsvarande.

Så här lägger du till en klientreservation
  1. Öppna DHCP.

  2. Klicka på Reservationer i konsolträdet.

  3. Klicka på Ny reservationÅtgärd-menyn.

  4. I Ny reservation skriver du informationen som krävs för att slutföra klientreservationen.

  5. Om du vill lägga till klientreservationen i scopet klickar du på Lägg till.

  6. Upprepa de två tidigare stegen för de klientreservationer som du vill lägga till och klicka sedan på Stäng.

Ytterligare resurser

Information finns i en lista med hjälpavsnitt i Rekommenderade åtgärder för DHCP-serverrollen.

Uppdaterad detaljinformation om DHCP för IT-personal finns i Windows Server® 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll