Med länknivåfiltrering erhålls en nätverksåtkomstkontroll för utfärdande eller nekande av DHCP-lån för IP-adresser baserat på MAC-adresser (Media Access Control). Länknivåfiltrering kan konfigureras i IPv4-noden för alla klienter och alla IPv4-scope. Den här funktionen är endast tillgänglig för IPv4-nätverk.

Så här aktiverar du MAC-adressfiltrering
 1. Öppna DHCP-snapin-modulen i Microsoft Management Console (MMC).

 2. Dubbelklicka på den DHCP-server du vill konfigurera i konsolträdet, högerklicka på IPv4 och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på Filter och välj sedan kryssrutan Aktivera Tillåt-lista eller Aktivera Neka-lista.

Så här konfigurerar du ett nytt filter
 1. Öppna snapin-modulen för DHCP

 2. Dubbelklicka på den aktuella DHCP-servern i konsolträdet, dubbelklicka på IPv4, dubbelklicka på Filter och högerklicka sedan på Tillåt eller Neka.

 3. Klicka på Nytt filter och ange sedan MAC-adress och Beskrivning. Fältet Beskrivning är valfritt.

Kommentarer
 • MAC-adressen kan antingen vara den fullständiga adressen eller ett MAC-adressmönster (med jokertecken). Följande jokertecken kan användas för MAC-adresser:
  • 00-1C-23-*-*-*

  • 00-1C-23-20-AF-*

  • 00-1C-23-20-*-*

  • 001C2320AF4E

  • 001C*

OBS

Neka-filter åsidosätter Tillåt-filter.

Så här redigerar du listan med maskinvarutyper som ska undantas från filtrering
 1. Öppna snapin-modulen för DHCP

 2. Dubbelklicka på den DHCP-server du vill konfigurera i konsolträdet, högerklicka på IPv4 och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på Filter, klicka på Avancerat och markera eller avmarkera kryssrutorna för de maskinvarutyper du vill redigera.

Ytterligare resurser

I avsnittet Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll