Med alternativklasser för DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) erbjuds ytterligare en metod för att gruppera konfigurationsinformationen för DHCP-klienterna i ett scope. Det finns två olika typer av alternativklasser för DHCP:

 • Användarklasser, för tilldelning av alternativ för klienter som behöver en liknande konfiguration av DHCP-alternativen.

 • Leverantörsklasser, för tilldelning av leverantörsspecifika alternativ för klienter som delar en gemensamt definierad leverantörstyp.

Hantera användarklasser

Med användarklasser kan DHCP-klienter skilja sig från varandra genom att ange ett användarklassalternativ. När det är tillgängligt för klienter, omfattar det här alternativet ett användarbestämt klass-ID som kan användas för att gruppera klienter med liknande konfigurationsbehov inom ett scope. Du kan till exempel erbjuda stöd för användare och datorer med stort mobilitetsbehov genom att konfigurera en användarklass på DHCP-servern och ange motsvarande klass-ID på klientdatorerna.

En användarklass är användbar när det uppstår ett behov av olika alternativ för att tillgodose särskilda krav vid identifiering av klientdatorer, t.ex. erbjuda kortare lånetid för bärbara datorer som ofta flyttas eller använder fjärråtkomst. I det här exemplet kan du konfigurera DHCP-servern till att distribuera alternativ som är specifika för dessa klienters behov.

Användarklassfunktionen ger dig större flexibilitet vid konfigurering av DHCP-klienter i ditt nätverk, men den är inte nödvändig för vanlig DHCP-användning. Om användardefinierade alternativklasser inte konfigurerats, erbjuds alternativen i stället via inställningar för standardserver, scope eller klientalternativ.

DHCP-servrar som kör Windows Server® 2008, som har stöd för identifiering av användarklass-ID:n, utför följande extra steg när klienter begär en IP-adress:

 1. Servern avgör om den användarklass som identifierats av klienten i dess lånebegäran, är en igenkänd klass som tidigare definierats på servern.

  Om det finns en fördefinierad och konfigurerad användarklass på servern, aktiveras klassbaserad tilldelning. Övriga användarklasser måste först läggas till och konfigureras på servern innan de blir tillgängliga för användning.

 2. Om användarklassen känns igen avgör servern om några extra DHCP-alternativ konfigurerats för den här klassen i den aktiva lånekontext (ett scope eller en klientreservation) där servern lånar till klienten.

 3. Om scopet eller reservationskontexten konfigurerats att tillhandahålla alternativ för klientens användardefinierade klass, returnerar servern dessa alternativ som en del av det bekräftelsemeddelande för DHCP (DHCPACK) som skickas för att bekräfta lånet.

  OBS

  Förutom att konfigurera eller lägga till användarklasser på DHCP-servern, kan du ange en DHCP-klientklassidentifierare med kommandot ipconfig /setclassid.

Fler exempel på användarklasser

Du kan definiera användarklassidentifierare för att förmedla information om klientprogramvarans konfiguration, dess fysiska plats eller dess användarinställningar. En identifierare kan till exempel ange att DHCP-klienter är medlemmar av en användardefinierad klass som kallas "2:a våningen, Väster," som kräver en särskild uppsättning serverinställningar för router, DNS (Domain Name System) och WINS (Windows Internet Name Service).

Du kan också använda Microsofts fördefinierade användarklasser för att isolera konfigurationsinformation som är specifik för klienter med särskilda behov, till exempel BOOTP (Bootstrap Protocol) eller tjänsten Routning och fjärråtkomst.

Kommentarer
 • När du konfigurerar användarklasser på DHCP-servern, måste du kontrollera att den användarklass-ID-information du anger för både DHCP-servern och medlemsklientdatorerna matchar binära data eller ASCII-data identiskt.
 • Med användarklassalternativet tillåts endast att ett klass-ID används för att identifiera klienter. Varje klientdator kan endast identifieras som medlem av en användarklass på DHCP-servern. Du kan använda ytterligare användarklasser och skapa hybrider av de övriga användarklasserna efter behov.

Hantera leverantörsklasser

Leverantörsdefinierade alternativklasser kan användas av DHCP-klienter som använder sin leverantörstyp för att identifiera sig hos DHCP-servern när ett lån begärs. En klient identifierar sitt medlemskap i en leverantörsklass genom att ange ett värde för alternativet Vendor class identifier vid begäran eller val av ett lån från servern.

Leverantörsklassens identifierarinformation består av en sträng med teckendata som tolkas av en DHCP-server. Microsoft stöder leverantörsklassidentifiering för DHCP-klienter som kör Windows 7Windows Vista och Windows XP.

Andra leverantörer kan välja att definiera sina egna leverantörsklass-ID:n, antingen för att överföra leverantörsspecifik information eller för att hantera särskilda behov för sina DHCP-klienter.

För DHCP-servrar som kör Windows Server 2008, med stöd för identifiering av leverantörsklass-ID:n, utförs följande extra steg när klienter begär en IP-adress:

 1. Servern avgör om den leverantörsklass som identifierats av klienten i dess lånebegäran, är en igenkänd klass som tidigare definierats på servern.

  Endast Microsofts leverantörsklasser finns fördefinierade på servern. För övriga leverantörsklasser måste du först manuellt lägga till och konfigurera dessa alternativ på de DHCP-servrar som kör Windows Server 2008 innan de blir tillgängliga för användning.

 2. Om leverantörsklassen känns igen avgör servern om några extra DHCP-alternativ konfigurerats för den här klassen i den aktiva lånekontext (ett scope eller en klientreservation) där servern lånar till klienten.

 3. Om scopet eller reservationskontexten konfigurerats att tillhandahålla alternativ för klientens leverantörsdefinierade klass, returnerar servern dessa alternativ med hjälp av alternativet Vendor specific information som en del av det bekräftelsemeddelande för DHCP (DHCPACK) som skickas för att bekräfta lånet.

Leverantörsklasser tillåter att andra systemleverantörer stöder anpassade program för DHCP i blandade leverantörsmiljöer. Om leverantörsspecifika alternativ används, förekommer de som komplement till de standardalternativ för DHCP som tilldelats eller krävs för DHCP.

Kommentarer
 • Standardleverantörsklassen, Standardalternativ för DHCP, kan vara användbar för gruppering av de eventuella DHCP-klienter som inte anger några leverantörsklass-ID:n.
 • När du lägger till nya leverantörsklasser på DHCP-servern, måste du kontrollera att den leverantörsklass-ID-information du anger på servern matchar det leverantörsklass-ID som används av leverantörens klienter. Kontakta respektive leverantör om du vill ha mer information.

Ytterligare resurser

I avsnittet Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll