Det är en bra idé att dela ett scope mellan två eller tre servrar. På så sätt blir det lättare att hantera DHCP-belastningen. Dessutom påverkas inte nätverket om fel uppstår på en server. En 80/20-uppdelning fungerar i de allra flesta fall bäst.

Exempel: Vi har ett scope i klass B, 132.255.0.0, med adressintervallet 132.255.0.1-132.255.255.255 och nätmasken 255.255.0.0. Vi skulle kunna fördela belastningen mellan två servrar (SRV1 och SRV2). SRV1 har ett scope på 132.255.0.1-132.255.255.255 med nätmasken 255.255.0.0. Det exkluderade intervallet för detta scope är 132.255.128.0-132.255.255.255. SRV2 har ett scope på 132.255.0.1-132.255.255.255 med nätmasken 255.255.0.0. Det exkluderade intervallet för detta scope är 132.255.0.1-132.127.255.255. Ett scope kan också delas mellan tre servrar på ett liknande sätt.

Ytterligare resurser

I avsnittet Rekommenderade åtgärder för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server® 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll