Du kan skapa nya undernät med snapin-modulen Active Directory – platser och tjänster.

När du ska genomföra procedurerna måste du vara medlem i gruppen företagsadministratörer i skogen eller gruppen domänadministratörer i skogens rotdomän eller likvärdigt. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här skapar du ett undernät:
  1. Öppna Active Directory – platser och tjänster. Öppna Active Directory – platser och tjänster genom att klicka på Start, Administrativa verktyg och sedan på Active Directory – platser och tjänster.

  2. Dubbelklicka på Platser i konsolträdet, högerklicka på Undernät och klicka sedan på Nytt undernät.

  3. I Prefix skriver du subnätsprefixet med IP version 4 (IPv4) eller IP version 6 (IPv6).

  4. I Välj ett platsobjekt för det här prefixet klickar du på platsen som ska kopplas till undernätet och sedan på OK.

Ytterligare hänsyn

  • Om du ska kunna utföra den här proceduren måste du tillhöra gruppen företagsadministratörer i skogen eller gruppen domänadministratörer i skogens rot eller så måste du ha tilldelats lämplig behörighet. Av säkerhetsskäl bör du använda Kör som administratör när du utför den här proceduren. Logga in med den lägsta nivån på användarkontot och använd administratörsautentiseringsuppgifter när du hanterar AD DS (Active Directory Domain Services).

Ytterligare referenser


Innehåll