Vad har du för problem?

Jag behöver hitta replikeringsfel.

 • Orsak: Övervaka replikeringen regelbundet så kan du identifiera och åtgärda problem innan de blir större.

 • Lösning: Regelbunden övervakning är grundläggande för bra replikeringsunderhåll. Du kan använda Repadmin.exe, Dcdiag.exe och Directory Service-händelseloggen (i Loggboken) som primära verktyg för övervakning av replikeringar.

  Repadmin är ett kommandoradsverktyg som rapporterar fel mellan två replikeringspartner. Följande repadmin-exempel visar replikeringspartnerna och eventuella replikeringsfel för Server1 i domänen adatum.com.:

  repadmin /showrepl server1.adatum.com

  Om du vill ha en fullständig lista över repadmin-alternativ använder du alternativet ?:

  repadmin /?

  Dcdiag är ett kommandoradsverktyg som kan kontrollera DNS-registreringen (Domain Name System) av en domänkontrollant, kontrollera att SID (security identifier) i domännamngivningens kontextrubrik har rätt behörigheter för replikering, analysera status på domänkontrollanterna i ett träd eller företag, m.m. Följande dcdiag-exempel söker efter replikeringsfel mellan domänkontrollanter:

  dcdiag /test:replications

  Om du vill ha en fullständig lista över dcdiag-alternativ använder du alternativet ?:

  dcdiag /?

  Katalogtjänstens logg (i Loggboken under Programloggar) rapporterar replikeringsfel som uppstår efter att en replikeringslänk har etablerats.

Replikeringen mellan platser går långsamt.

 • Orsak: Den tid som krävs för replikering av katalogdata mellan domänkontrollanter är replikeringens svarstid. Replikeringens svarstid kan variera stort beroende på antalet med domänkontrollanter, antalet platser, tillgänglig bandbredd mellan platserna, replikeringsfrekvensen och mera.

 • Lösning:

  • Övervakning av replikeringen är ett bra sätt att avgöra vilken som är den normala replikeringssvarstiden för nätverket. Du kan då enklare avgöra om ett problem har uppstått.

  • Kontrollera loggen för Katalogtjänst efter nya replikeringsfelmeddelanden. Kör också kommandot repadmin /showrepl och granska eventuella fel.

  • En bra utformning av platstopologin är viktig för verkningsgraden av replikeringen. Mer information om utformning av platstopologi finns i Utforma platstopologin för Windows Server 2008 AD DS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93576 (sidan kan vara på engelska).


Innehåll