I Windows identifieras nyinstallerade Plug and Play-faxenheter när tjänsten startas. När enheten har installerats ska du starta om faxtjänsten och uppdatera visningen. Den nya enheten visas automatiskt i Faxtjänsthanteraren. Du kan ta bort en enhet på samma sätt som andra enheter med hjälp av Enhetshanteraren. Starta sedan om faxtjänsten och uppdatera visningen.

Så här uppdaterar du enhetslistan och visar den uppdaterade vyn
 1. Öppna Faxtjänsthanteraren.

 2. Högerklicka på Fax till vänster och klicka sedan på Stopp.

 3. Högerklicka på Fax till vänster och klicka sedan på Start.

 4. Tryck på F5 så att vyn uppdateras.

 5. Dubbelklicka på Enheter och providers och klicka sedan på Enheter.

 6. Granska enhetslistan till höger.

När du har lagt till en enhet kan du också lägga till en beskrivning.

Så här skapar du en enhetsbeskrivning
 1. Dubbelklicka på Fax till vänster, dubbelklicka på Enheter och providers och klicka sedan på Enheter.

 2. Högerklicka på enheten som du vill ge en beskrivning till vänster och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Skriv beskrivningen i rutan Beskrivning på fliken Allmänt.

Ytterligare hänsyn

 • Du måste vara medlem av gruppen Administratörer eller ha blivit tilldelad motsvarande behörighet för att kunna konfigurera faxkomponenter.

 • Öppna Faxtjänsthanteraren genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Faxtjänsthanteraren.

 • Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhanteraren. I Datorhanteraren dubbelklickar du på Systemverktyg i fönstret till vänster och klickar sedan på Enhetshanteraren.

Ytterligare referenser