Med grupprinciper kan du koppla en eller flera skriptfiler till fyra utlösningshändelser:

  • Start av datorn

  • Avstängning av datorn

  • Användarinloggning

  • Användarutloggning

Du kan använda Windows PowerShell-skript eller skriva skript på något annat språk som stöds av klientdatorn. Språk som stöds av WSH (Windows Script Host) används också, bland annat VBScript och Jscript.

Det här avsnittet innehåller följande:

Ytterligare hänsyn