Det här avsnittet innehåller länkar till mer information om grupprinciper och närliggande tekniker.

  • Mer information om Grupprincip för TechCenter finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66015. (Sidan kan vara på engelska.) Den här webbplatsen utgör en startpunkt för dokumentation om grupprinciper. Här hittar du exempelvis information om distribuering, åtgärder och utbildning samt support och chattgrupper.

  • Mer information om Referens för grupprincipinställningar finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131389. (Sidan kan vara på engelska.) Det här dokumentet innehåller inställningar för grupprinciper som beskrivs i administrativa mallar (ADMX eller ADML-filer) och säkerhetsinställningar. Här finns exempelvis alla principinställningar för administrativa mallar i Windows Server® 2008 R2 och Windows® 7.

  • Mer information om Exempelskript för GPMC finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=65841. (Sidan kan vara på engelska.) Den här uppsättningen exempelskript visar hur du använder gränssnitten i verkliga administrativa problem; scenarier är tillgängliga som hämtningsbara paket.