Ibland är det bättre att inaktivera principinställningar i stället för att ta bort hela den lokala grupprincipen.

Inaktivera användar- eller datorinställningar i lokal grupprincip
 1. Öppna Microsoft Management Console.

 2. Klicka på Lägg till/Ta bort snapin-modulArkiv-menyn.

 3. Klicka på Redigeraren för grupprincipobjekt i listrutan Tillgängliga snapin-moduler i dialogrutan Lägg till/ta bort snapin-modul och sedan på Lägg till.

 4. Klicka på Bläddra i dialogrutan Välj grupprincipobjekt.

 5. Klicka på OK om du vill ange en lokal datorprincip och klicka sedan på Slutför. Fortsätt med steg 7.

 6. Om du vill ange en lokal datorprincip för användare eller grupper klickar du på fliken Användare och väljer ett av följande lokala grupprincipobjekt:

  • Administratörer: Fördefinierad lokal grupprincip avsedd för användare som ingår i gruppen Administratörer.

  • Icke-administratörer: Fördefinierad lokal grupprincip avsedd för användare som inte ingår i gruppen Administratörer.

  • Användarspecifikt: Lokala grupprincipobjekt som är associerade till ett specifikt lokalt användarkonto.

 7. Högerklicka på det lokala grupprincipobjektets namn och klicka sedan på Egenskaper.

 8. Klicka på Inaktivera inställningar för datorkonfiguration eller Inaktivera inställningar för användarkonfiguration.

 9. Klicka på OK och stäng sedan Microsoft Management Console.

Ytterligare hänsyn

 • Med hjälp av den lokala datorprincipen kan du inaktivera både dator- och användarkonfigurationer. Med hjälp av lokala grupprinciper för administratörer och icke-administratörer samt användarspecifika lokala grupprinciper kan du endast inaktivera användarkonfiguration.

 • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.