Du kan lägga till kommentarer för principinställningarna för administrativa mallar. Använd det här utrymmet för att beskriva principinställningen och varför det är viktigt att den implementeras i din miljö. När du lägger in kommentarer i principinställningar kan du använda nyckelordsfilter och snabbt hitta inställningarna med matchande nyckelord.

Så här kommenterar du en principinställning för administrativa mallar
  1. Öppna Redigeraren för lokala grupprinciper.

  2. Klicka i konsolträdet på den mapp i Administrativa mallar som innehåller den principinställning som du vill konfigurera.

  3. Dubbelklicka på namnet för principinställningen i kolumnen Inställningar.

  4. Skriv kommentarerna i rutan Kommentar.

  5. Klicka på OK.

Ytterligare överväganden

  • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

  • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Ytterligare referenser