Med Redigeraren för lokala grupprinciper kan du ändra kriterierna för hur principinställningar för administrativa mallar ska visas. Som standard visar redigeraren alla principinställningar. Du kan dock använda nyckelordsfilter och ändra hur Redigeraren för grupprinciper ska visa principinställningar för administrativa mallar.

Så här anger du nyckelordsfilter för administrativa mallar

 1. Öppna Redigeraren för lokala grupprinciper.

 2. Högerklicka på Administrativa mallar under Datorkonfiguration eller Användarkonfiguration. Klicka på Filteralternativ.

 3. Markera kryssrutan Aktivera nyckelordsfilter.

 4. Skriv ett eller fler nyckelord i rutan Ordfilter och klicka på önskat filter:

  • Valfritt: Filtret söker på något av orden i rutan Ordfilter.

  • Alla: Filtret söker på alla ord i rutan Ordfilter.

  • Exakt: Filtret söker efter exakta matchningar av ord i rutan Ordfilter.

 5. Markera lämpliga kryssrutor bredvid Inom.

  • Rubrik för principinställning: Filtret söker på principinställningens rubrik.

  • Hjälptext: Filtret söker i hjälptexten för principinställningen.

  • Kommentar: Filtret söker på principinställningens kommentar.

 6. Klicka på OK om du vill använda de nya filterinställningarna och stänga dialogrutan Filteralternativ.

Ytterligare överväganden

 • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

 • Filter är inkluderande. Tänk därför på att markera objekt som du vill visa i stället för objekt som du vill ta bort.

 • Filter fungerar inte med Klassiska administrativa mallar.

 • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Ytterligare referenser