Med Redigeraren för lokala grupprinciper kan du ändra kriterierna för hur principinställningar för administrativa mallar ska visas. Som standard visas alla principinställningar, även ohanterade. Du kan dock använda egenskapsafilter och ändra hur Redigeraren för grupprinciper ska visa principinställningar för administrativa mallar.

Det finns tre egenskapsfilter som du kan använda för att filtrera administrativa mallar. Egenskapsfiltrena är:

Hanterad

Det finns två typer av principinställningar för administrativa mallar: Hanterad och Ohanterad. Grupprincipklienttjänsten styr hanterade principinställningar och tar bort en principinställning när den inte längre är inom en användares eller dators omfång.

Klientjänsten för grupprinciper styr inte O-hanterade principinställningar. Principinställningarna är beständiga. Klientjänsten för grupprinciper tar inte bort ohanterade principinställningar även om inställningen inte är inom en användares eller dators omfång. De här principinställningarna används vanligtvis för att konfigurera alternativ för operativsystemkomponenter som inte är principaktiverade. Du kan också använda ohanterade principinställningar för programinställningar.

Egenskapsfiltret Hanterad har tre lägen: Alla, Ja och Nej. Om egenskapsfiltret ställs in på Alla visar Redigeraren för lokala grupprinciper alla principinställningar för administrativa mallar. Om filtret ställs in på Ja visas endast hanterade principinställningar och alla ohanterade principinställningar döljs. Om filtret ställs in på Nej visas endast ohanterade principinställningar och alla hanterade principinställningar döljs.

Så här anger du egenskapsfiltret Hanterad för administrativa mallar
 1. Öppna Redigeraren för lokala grupprinciper.

 2. Högerklicka på Administrativa mallar som finns under Datorkonfiguration\Principer eller Användarkonfiguration\Principer. Klicka på Filteralternativ.

 3. I listan Hanterad klickar du på önskat filter.

 4. Klicka på OK om du vill använda de nya filterinställningarna och stänga dialogrutan Filteralternativ.

Konfigurerad

Du kan ange ett av tre olika tillstånd för principinställningarna: Inte konfigurerad, Aktiverad och Inaktiverad. Inte konfigurerad är standardläget för alla principinställningar. Principinställningar som är inställda på Inte konfigurerad påverkar inte användare eller datorer. När en principinställning för administrativa mallar aktiveras, träder principinställningen i kraft. I läget Aktiverad gäller åtgärden som anges i principinställningens rubrik för användaren eller datorn. I läget Inaktiverad gäller motsatt åtgärd i principinställningens rubrik för användaren eller datorn. Inställningarna Inte konfigurerad och Inaktiverad ger i regel samma resultat. Skillnaden är att Inte konfigurerad inte gäller användaren vilket däremot Inaktiverad gör.

Varje principinställning för administrativa mallar ger detaljerad information om lägena Aktiverad, Inaktiverad och Inte konfigurerad. Informationen hittar du i fönsterrutan Hjälp för varje principinställning för administrativa mallar. Du kan också visa information om en markerad principinställning i redigerarens utökade vy.

Egenskapsfiltret Konfigurerad har tre olika tillstånd: Alla, Ja och Nej. Om egenskapsfiltret har tilldelats värdet Alla visar Redigeraren för lokala grupprinciper alla principinställningar för administrativa mallar. Alla är standardinställningen för filtret. Om filtret har tilldelats värdet Ja visas endast konfigurerade principinställningar och alla icke-konfigurerade principinställningar döljs. Om filtret ställs in på Nej visas endast icke-konfigurerade principinställningar och alla konfigurerade principinställningar döljs.

Så här anger du egenskapsfiltret Konfigurerad för administrativa mallar
 1. Öppna Redigeraren för lokala grupprinciper.

 2. Högerklicka på Administrativa mallar som finns under Datorkonfiguration\Principer eller Användarkonfiguration\Principer. Klicka på Filteralternativ.

 3. Klicka på önskat filter i listan Konfigurerad.

 4. Klicka på OK om du vill använda de nya filterinställningarna och stänga dialogrutan Filteralternativ.

Kommenterad

Varje principinställning för administrativa mallar har en kommentarsegenskap. Med egenskapen Kommenterad kan du ange text som hör ihop med en viss principinställning.

Egenskapsfiltret Kommenterad har tre olika tillstånd: Alla, Ja och Nej. Om egenskapsfiltret ställs in på Alla visar Redigeraren för lokala grupprinciper alla principinställningar för administrativa mallar. Detta är standardinställningen för filtret. Om filtret ställs in på Ja visas endast kommenterade principinställningar och alla principinställningar utan kommentarer döljs. Om filtret ställs in på Nej visas endast principinställningar utan kommentarer och alla principinställningar med kommentarer döljs.

Så här anger du egenskapsfiltret Kommenterad för administrativa mallar
 1. Öppna Redigeraren för lokala grupprinciper.

 2. Högerklicka på Administrativa mallar som finns under Datorkonfiguration\Principer eller Användarkonfiguration\Principer. Klicka på Filteralternativ.

 3. Klicka på önskat filter i listan Kommenterad.

 4. Klicka på OK om du vill använda de nya filterinställningarna och stänga dialogrutan Filteralternativ.

Ytterligare överväganden

 • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

 • Filter är inkluderande. Tänk därför på att markera objekt som du vill visa i stället för objekt som du vill ta bort.

 • Filter fungerar inte med Klassiska administrativa mallar.

 • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Ytterligare referenser