Redigeraren för lokala grupprinciper ger möjlighet att filtrera principinställningar för administrativa mallar baserat på:

  • Hanterade, konfigurerade eller kommenterade principinställningar.

  • Nyckelord i rubriken, hjälptexten eller kommentarer till principinställningar.

  • Principinställningarnas krav på plattform eller program.

Filtrera principinställningarna för administrativa mallar när du söker en särskild principinställning eller när du vill begränsa antalet principinställningar som visas i Redigeraren för lokala grupprinciper.

Det här avsnittet innehåller följande:

Ytterligare hänsyn

  • Redigeraren för lokala grupprinciper och snapin-modulen Gällande principuppsättning är tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och vissa versioner av Windows 7. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

Ytterligare referenser