Lägga till eller ta bort ändringar av ett programpaket

 1. Öppna Programvaruinstallation i Grupprincip.

 2. Högerklicka på Programvaruinstallation i konsolträdet, peka på Nytt och klicka på Paket.

 3. Klicka på Windows Installer-paketet i dialogrutan Öppna och sedan på knappen Öppna.

 4. Klicka på Avancerat i dialogrutan Distribuera programvara och sedan på OK.

 5. Klicka på fliken Ändringar i dialogrutan Egenskaper för paketet.

 6. Välj ett av följande alternativ:

  • Klicka på Lägg till om du vill lägga till ändringar. Bläddra dig fram till transformeringsfilen (MST) i dialogrutan Öppna och klicka sedan på Öppna.

  • Om du vill du ta bort en ändring markerar du den på fliken Ändringar och klickar därefter på Ta bort. Gör om proceduren tills du har tagit bort alla ändringar som du inte vill ha kvar.

 7. Klicka på OK när du är säker på att ändringarna är konfigurerade på det sätt som du vill.

  Viktigt!

  Klicka inte på OK förrän du är klar med ändringarna. Paketet tilldelas eller publiceras omedelbart när du klickar på OK. Om ändringarna är felaktigt konfigurerade måste du avinstallera eller uppgradera paketet med en korrekt konfigurerad version.

Ytterligare överväganden

 • För att kunna slutföra den här proceduren måste du ha redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt. Som standard har medlemmar i gruppen Domänadministratörer, gruppen Företagsadministratörer eller gruppen Skapare och ägare av grupprincip redigeringsbehörighet att redigera ett grupprincipobjekt.

 • I dialogrutan Öppna visas de paket som finns i den programdistributionspunkt du har angett som standardvärde.

 • Om Windows Installer-paketet lagras i en annan delad nätverkskatalog kan du bläddra dig fram till rätt programdistributionspunkt i dialogrutan Öppna. Klicka därefter på paketet och sedan på Öppna.

 • Ändringar (MST-filer) tillämpas på Windows Installer-paket (med filnamnstillägget MSI) i den ordning som du anger. Ordningen måste vara fastställd innan programmet tilldelas eller publiceras.

 • Du kan lägga till flera ändringar (transformeringar). Transformeringarna tillämpas i den ordning du anger i listan Ändringar, uppifrån och ned. Om du vill ordna om listan väljer du en transformering i listan och klickar sedan på Flytta upp respektive Flytta ned.


Innehåll