Använd dialogrutan Redigera rättigheter för funktion för att konfigurera åtkomstpolicyn med funktionsrättigheter för hanterare på webbserver-, webbplats-, webbprogram-, katalog- eller filnivå i IIS. De funktionsrättigheter du kan aktivera eller inaktivera i åtkomstpolicyn är behörighet för läsning, skript och körning. Åtkomstpolicyn och en hanterares obligatoriska åtkomstinställning avgör om en hanterare kan köras. Om det för en hanterare krävs en typ av funktionsrättighet som inte är aktiverad i åtkomstpolicyn inaktiveras den och alla begäranden som bearbetas av hanteraren (i enlighet med hanterarmappningen) kommer att misslyckas, om det inte finns en annan hanterare som kan bearbeta begäran.

När du väljer ett alternativ i dialogrutan Redigera behörigheter för funktion så visas i kolumnen Tillstånd, på sidan Hanterarmappningar, indikationen Aktiverad för de hanterare som aktiveras genom detta val. Likadant om du ta bort ett val i dialogrutan Redigera behörigheter för funktion: då visas i kolumnen Tillstånd, på sidan Hanterarmappningar, indikationen Inaktiverad för de hanterare som inaktiveras genom detta val. Du kan förhandsgranska de hanterare som aktiverats eller inaktiverats genom att visa sidan Hanterarmappningar och därefter klicka på OK för att stänga dialogrutan Redigera behörigheter för funktion. Om du klickar på Avbryt i stället för OK sparas inte de ändringar du gör i dialogrutan.

OBS

För att konfigurera de åtkomstinställningar som krävs för en hanterare kan du redigera hanterarmappningen och klicka på Begränsningar i begäranden för att konfigurera inställningen på fliken Åtkomst.

Du kan t.ex. aktivera Läsbehörighet och Skript på webbservernivå, men välja att inaktivera Skript för en viss webbplats som endast behandlar statiskt innehåll. Detta förhindrar att servern kör skript för den webbplatsen, om en användare lägger till en hanterarmappning för ett skript eller en körbar fil på webbplatsnivå.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Läsbehörighet

Markera kryssrutan Läsbehörighet för att aktivera hanterare som kräver läsbehörighetsåtkomst till en virtuell katalog eller rensa kryssrutan Läsbehörighet för att inaktivera hanterare som kräver läsbehörighetsåtkomst till en virtuell katalog. Om du vill betjäna statiskt innehåll eller konfigurera standarddokument och bläddring i katalog bör du aktivera läsbehörighet i en åtkomstpolicy. Som standard är läsbehörighetsinställningarna aktiverade.

Skript

Markera kryssrutan Skript för att aktivera hanterare som kräver skripträttigheter till en virtuell katalog eller rensa kryssrutan Skript för att inaktivera hanterare som kräver skripträttigheter till en virtuell katalog.

Körning

Markera kryssrutan Kör för att aktivera hanterare som kräver körningsrättighet i en virtuell katalog eller rensa kryssrutan Kör för att inaktivera hanterare som kräver körningsrättighet i en virtuell katalog. Kryssrutan Kör aktiveras endast när kryssrutan Skript är markerad. Du bör aktivera körning i en åtkomstpolicy bara om du vill aktivera körbara filer, t.ex. EXE-, DLL- och COM-filer, och köra dessa utöver skripten.

Viktigt!

Av säkerhets- och prestandaskäl bör du endast aktivera körningsrättigheter för program du testat och och som behövs.

Se även


Innehåll