Använd funktionssidan Begärandefiltrering för att konfigurera filtreringsregler för webbplatsen. Filtrering av webb-begäranden gör det möjligt att begränsa protokoll- och innehållsbeteende, på liknande sätt som filtrering av FTP-begäranden.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Filnamnstillägg

Anger en lista över filnamnstillägg för vilka tjänsten för begärandefiltrering tillåter eller nekar åtkomst.

Regler

Här visas filtreringsreglerna och de specifika parametrar som tjänsten för begärandefiltrering ska söka efter. Dessa parametrar omfattar rubriker, filnamnstillägg och nekade strängar.

Dolda segment

Anger en lista över dolda segment för vilka tjänsten för begärandefiltrering nekar åtkomst. Dessa segment visas inte i kataloglistorna.

Neka URL-sekvenser

Anger en lista över URL-sekvenser för vilka tjänsten för begärandefiltrering nekar åtkomst.

HTTP-verb

Anger en lista över HTTP-verb för vilka tjänsten för begärandefiltrering tillåter eller nekar åtkomst.

Huvuden

Anger en lista över rubriker och deras storleksbegränsningar för vilka tjänsten för begärandefiltrering nekar åtkomst.

Frågesträngar

Anger de frågesträngar för vilka tjänsten för begärandefiltrering nekar åtkomst.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Redigera funktionsinställningar

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för begärandefiltrering så att du kan konfigurera allmänna egenskaper och gränser för begäranden.

Ta bort

Tar bort filnamnstillägg, regel, dolt segment, URL-sekvens HTTP-verb, rubrik eller frågesträng från listan.


Innehåll