Du använder dialogrutan Redigera webbplats för att redigera egenskaperna för en befintlig webbplats.

OBS

För att redigera bindningsinformation för platsen använder du dialogrutan Bindningar för webbplats.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Platsnamn

Visar det egna namnet för webbplatsen.

OBS

Du kan inte byta namn på en plats via dialogrutan Redigera webbplats. För att byta namn på en plats använder du åtgärden Byt namn i fönstret Åtgärder på sidan Webbplatser.

Programpool

Visar den programpool som valts för webbplatsen.

Välj

Öppnar dialogrutan Välj programpool där du kan välja en programpool som webbplatsen ska köras i.

Fysisk sökväg

Ange den fysiska sökvägen till den plats där webbplatsens innehåll lagras. Innehållet kan finnas på den lokala datorn eller komma från en fjärrkatalog eller delad resurs. Om ditt innehåll lagras på den lokala datorn anger du den fysiska sökvägen, t.ex. C:\Content. Om ditt innehåll lagras på en delad fjärresurs anger du UNC-sökvägen (Universal Naming Convention), t. ex. \\Server\Share.

Här kan du klicka på dialogrutan Anslut som för att ange autentiseringsuppgifter för att ansluta till den fysiska sökvägen. Om du inte tillhandahåller autentiseringsuppgifter kommer webbservern att använda direktautentisering. Detta innebär att innehållet kan kommas åt via programmets användaridentitet och konfigurationsfiler kan kommas åt via programpoolens identitet.

Öppnar dialogrutan Välj mapp där du kan välja fysisk sökväg till webbplatsens innehåll.

Anslut som

Öppnar dialogrutan Anslut som där du kan välja hur anslutningen ska ske till sökvägen som du angav i rutan Fysisk sökväg. Direktautentisering är valt som standard.

Testa inställningar

Öppnar dialogrutan Testa inställningar där du kan se en lista med testresultat för att kontrollera om sökvägsinställningarna är giltiga.

Se även


Innehåll