Du kan konfigurera HTTP-standardinställningar för att göra din webbplats mer användarvänlig för dina besökare. Till exempel kan du konfigurera IIS att visa anpassade felmeddelanden varje gång det inträffar ett HTTP-fel. Anpassade felmeddelanden ger mer informativ och beskrivande feedback. Du kan även konfigurera IIS så att det antingen hanterar ett standarddokument eller en lista med alla dokument som finns på servern. Kunder som inte anger ett dokumentnamn får då antingen upp en standardsida eller en lista över tillgängliga sidor beroende på konfigurationens HTTP-inställningar.

Obs!

 StegInformation
Kryssruta

Konfigurera om IIS ska visa anpassade eller detaljerade felmeddelanden när det inträffar HTTP-fel, och lägg till anpassade felsidor för specifika HTTP-fel.

Konfigurera felsidor

Kryssruta

Konfigurera en lista med standarddokument som kan visas för kunder som inte anger ett dokumentnamn i en begäran och, beroende på dina behov, aktivera eller stäng av den här funktionen för specifika platser, program eller kataloger.

Konfigurera standarddokument

Kryssruta

Konfigurera om en kataloglista ska visas för kunder som inte anger ett dokumentnamn i en begäran och, beroende på dina behov, aktivera eller stäng av den här funktionen för specifika platser, program eller kataloger.

Konfigurera katalogbläddring:

Kryssruta

Konfigurera anpassade rubriker som ska ingå i serverns HTTP-svarshuvuden.

Konfigurera HTTP-svarshuvuden

Kryssruta

Ange vilka innehållstyper som kan skickas till en webbläsare eller e-postklient genom att konfigurera MIME-typer (Multipurpose Internet Mail Extensions) på servern.

Konfigurera MIME-typer:

Kryssruta

Konfigurera inställningar för omdirigeringar för att omdirigera kunder till en annan katalog än den begärda eller för att omdirigera dem till en annan webbadress.

Konfigurera HTTP-omdirigeringar:

Se även


Innehåll