Du använder dialogrutan Ange allmänna HTTP-svarshuvuden för att konfigurera huvuden som aktiverar HTTP keep-alive och för att ange när webbinnehåll upphör att gälla.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Aktivera HTTP keep-alive

Välj detta alternativ för att en klient/server ska hålla anslutningen öppen över flera begäranden till servern. En öppen anslutning förbättrar prestandan när en klient gör flera begäranden om webbinnehåll eftersom servern kan returnera innehållet för varje begäran snabbare.

OBS

Du måste använda HTTP keep-alive när du använder integrerad säkerhet eller anslutningsbaserade autentiseringstjänster som exempelvis integrerad Windows-autentisering.

Förfallotid för webbinnehåll

Välj detta alternativ för att konfigurera webbinnehållets förfallotid. En webbserver returnerar detta huvudvärde till en klientwebbläsare i ett HTML-filhuvud. Webbläsaren jämför det värdet med aktuellt datum för att avgöra om en sida ska hämtas från cache-minnet eller om en ny sida ska begäras från servern.

Välj något av följande alternativ för att ange när innehåll ska upphöra att gälla:

  • Omedelbart - innehållet upphör att gälla omedelbart efter att det har hämtats. Den här inställningen lämpar sig bäst för innehåll som utgörs av känslig information som du inte vill ska lagras i cache-minnet eller information som uppdateras hela tiden.

  • Efter - anger efter hur lång tid innehållet ska upphöra att gälla. Den här inställningen lämpar sig bäst för innehåll som uppdateras regelbundet, till exempel varje dag eller varje vecka. Ange ett värde i respektive ruta och välj något av följande i listan: Sekunder, Minuter, Timmar, Dagar.

  • På (i UTC (Coordinated Universal Time )) - anger ett exakt datum och tid när innehållet upphör att gälla. Den här inställningen lämpar sig bäst för innehåll som inte förväntas ändras särskilt ofta.

Se även


Innehåll