Du använder dialogrutan Ange autentiseringsupggifter för att ange det konto ASP.NET ska personifiera.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Användarnamn

Ange namnet på det konto du vill att ASP.NET ska personifiera.

L‎ösenord

Ange lösenordet som är kopplat till det konto du vill att ASP.NET ska personifiera.

Bekräfta lösenord

Ange på nytt lösenordet som är kopplat till det konto du vill att ASP.NET ska personifiera.

Se även


Innehåll