Du använder dialogrutorna Lägg till anpassad felsida och Redigera anpassad felsida för att konfigurera IIS att returnera ett anpassat felmeddelande när ett visst HTTP-fel inträffar.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Statuskod

Ange HTTP-statuskod (och valfri substatuskod) för det som det anpassade felmeddelandet gäller.

Infoga innehåll från statisk fil i felmeddelande

Välj detta alternativ när felmeddelandet ska innehålla statiskt innehåll, till exempel en HTML-fil. I den motsvarande rutan Sökväg anger du eller bläddrar dig fram till den statiska filens fysiska plats.

Varning

Om den fil du anger i rutan Sökväg inte innehåller statiskt innehåll, till exempel en .aspx-fil, visas koden istället för att köras när svaret returneras.

Bläddra

Öppnar arkivmenyn där du kan bläddra dig fram till den statiska filen.

Försök returnera felmeddelande på klientspråket

Välj detta alternativ när felmeddelandet ska returneras på klientspråket (om möjligt). När du markerar den här rutan ska du klicka på knappen Ange för att ställa in sökvägen.

Ange

Öppnar dialogrutan Ställ in lokaliserad sökväg för anpassade fel där du kan konfigurera sökvägen för de lokaliserade felmeddelandena.

OBS

Den här knappen aktiveras bara när du väljer Försök returnera felmeddelande på klientspråket.

Kör URL på denna plats

Välj detta alternativ när felmeddelandet ska innehålla dynamiskt innehåll, till exempel en ASP-fil. I den motsvarande rutan URL (relativ till platsroten) anger du den relativa sökvägen till felmeddelandet.

Svara med en 302-omdirigering

Välj detta alternativ om du vill att klienten ska omdirigeras till en annan URL. I den motsvarande rutan Absolut URL anger du hela URL-adressen som klienten ska omdirigeras till.

Se även


Innehåll