Du använder dialogrutan Bindningar för webbplats för att konfigurera bindningar för en webbplats.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Typ

Visar protokollet för varje bindning.

Värdnamn

Visar värdnamnet, om det finns något, för varje bindning.

Port

Visar portnumret för varje bindning.

IP-adress

Visar IP-adressen för varje bindning. Om en IP-adress inte anges visas en asterisk (*) i fältet IP-adress vilket betyder att bindningen gäller för alla IP-adresser.

Bindningsinformation

Visar bindningsinformation för webbplatsbindningar som använder andra protokoll än:

  • HTTP

  • HTTPS

  • FTP

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till bindning för webbplats där du kan lägga till en bindning för den valda platsen.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera bindning för webbplats där du kan redigera vald bindning.

Ta bort

Tar bort markerad bindning från webbplatsen. Den här knappen är bara tillgänglig när en plats har mer än en bindning.

Bläddra

Öppnar webbplatsens standardsida i en webbläsare med hjälp av vald bindning.

OBS

Den här åtgärden är endast tillgänglig för HTTP- och HTTPS-bindningar.

Stäng

Stänger dialogrutan Bindningar för webbplats.

Se även


Innehåll