Du använder dialogrutan Lägg till cacheregel eller Redigera cacheregel för att konfigurera hur IIS cachelagrar innehåll för ett specifikt filnamnstillägg. Du kan konfigurera inställningar för cachelagring i både användarläge och kernelläge.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Filnamnstillägg

Visar vilket filnamnstillägg (t.ex. .aspx) som cacheregeln gäller. Ange en asterisk (*) i rutan för att applicera regeln på alla filnamnstillägg.

Cachelagring för användarläge

Konfigurerar regeln att lagra innehåll i cacheminnet för utdata, som finns i användarläget. Välj ett alternativ under Övervakning av filcache för att konfigurera hur och när cachelagringen av utdatan ska uppdateras för eventuella filer som cachelagras till följd av denna regel.

Använda meddelanden om filändringar (under alternativet cachelagring för användarläge)

Konfigurerar att filerna (som cachelagras till följd av denna regel) tas bort från utdatacachen när IIS får ett meddelande om ändringar i en fil eller konfiguration.

Vid tidsintervallen (tt:mm:ss) (under alternativet cachelagring för användarläge)

Konfigurerar att filerna (som cachelagras till följd av denna regel) tas bort från utdatacachen när IIS får ett meddelande om ändringar i en fil eller konfiguration, om inte ett meddelande om ändring av fil eller konfiguration rensar cacheminnet innan tiden går ut.

Värdet i motsvarande ruta anger hur länge innehållet lagras i utdatacachen. Tiden visas i formatet tt:mm:ss (där tt är timmar, mm minuter och ss sekunder). Standardvärdet är 30 sekunder. Om du ställer in ett för lågt värde kan det påverka serverns prestanda genom att objekt tvingas uppdateras oftare än nödvändigt.

OBS

När du väljer både cachelagring för användarläge och cachelagring för kernelläge och ställer in att varje läge ska använda alternativet Vid tidsintervallen (tt:mm:ss) måste du ange samma tid för båda lägena. Om du inte anger samma värden kommer tiden som anges för cachelagring vid kernelläget att användas.

Förhindra all cachelagring

Konfigurerar att filerna (som matchar filnamnstillägget) inte ska lagras i utdatacachen.

Den här inställningen motsvarar inställningen DisableCache i konfigurationen och skiljer sig från inställningen DontCache som visas under konfigurationen när du inte väljer alternativet Cachelagring för användarläge i IIS-hanteraren. Inställningen DontCache innebär att modulen för utdatacachen inte anger användarlägets cacheprincip, men om en annan modul anger cacheprincipen kommer utdatacachen att lagra svaret. Inställningen DisableCache innebär att utdatacachen inte lagrar svaret, trots att en annan modul försöker aktivera cachelagring för användarläget genom att ange användarlägets cacheprincip.

Avancerad

Öppnar dialogrutan Avancerade inställningar för cacheregler för utdata där du kan konfigurera vilken cacheregel som ska lagra olika versioner av ett svar baserat på frågesträngar och svarshuvuden. Dessa alternativ är endast tillgängliga för cachelagring i användarläge.

Cachelagring vid kernelläge

Konfigurerar regeln att lagra innehåll i kernelcacheminnet, som finns i kernelläget. Välj ett alternativ under Övervakning av filcache för att konfigurera hur och när kernelcachelagringen ska uppdateras för eventuella filer som cachelagras till följd av denna regel.

Använda meddelanden för filändringar (under alternativet cachelagring vid kernelläge)

Konfigurerar att filerna (som cachelagras till följd av denna regel) tas bort från kernelcachen när IIS får ett meddelande om ändringar i en fil eller konfiguration.

Meddelanden vid tidsintervallen (tt:mm:ss) (under alternativet cachelagring vid kernelläge)

Konfigurerar att filerna (som cachelagras till följd av denna regel) tas bort från kernelcachen efter att den angivna tiden löper ut.

Värdet i motsvarande ruta anger hur länge innehållet lagras i kernelcachen. Tiden visas i formatet tt:mm:ss (där tt är timmar, mm minuter och ss sekunder). Standardvärdet är 30 sekunder. Om du ställer in ett för lågt värde kan det påverka serverns prestanda genom att objekt tvingas uppdateras oftare än nödvändigt.

OBS

När du väljer både cachelagring för användarläge och cachelagring för kernelläge och ställer in att varje läge ska använda alternativet Vid tidsintervallen (tt:mm:ss) måste du ange samma tid för båda lägena. Om du inte anger samma värden kommer tiden som anges för cachelagring vid kernelläget att användas.

Förhindra all cachelagring (under alternativet cachelagring vid kernelläge)

Konfigurerar att filerna (som matchar filnamnstillägget) inte ska lagras i kernelcachen.

Den här inställningen motsvarar inställningen DisableCache i konfigurationen och skiljer sig från inställningen DontCache som visas under konfigurationen när du inte väljer alternativet Cachelagring vid kernelläge i IIS-hanteraren. Inställningen DontCache innebär att modulen för kernelcachen inte anger användarlägets cacheprincip, men om en annan modul anger cacheprincipen kommer utdatacachen att lagra svaret. Inställningen DisableCache innebär att kernelcachen inte lagrar svaret, trots att en annan modul försöker aktivera cachelagring för kernelläget genom att ange kernellägets cacheprincip.

Se även


Innehåll