Använd dialogrutan Konfigurationssökning för att söka efter specifika avsnitt i konfigurationsfilerna.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Hitta avsnitt

Ange sökvägen för det avsnitt som du vill söka efter i konfigurationsfilen. När du skriver in tecknen filtreras sökresultaten så att de endast omfattar de avsnitt som överensstämmer.

Vänster ruta

Visar sökresultaten för avsnittssökningen med antingen hierarkisk vy eller platt vy.

Höger ruta

Visar konfigurationsvärdet från det avsnitt som du sökte efter i konfigurationsfilen.

Se även


Innehåll