Du använder dialogrutan WC3-loggningsfält för att välja vilken information som du vill inkludera i loggfilerna. Den här dialogrutan är endast tillgänglig när du väljer W3C i den nedrullningsbara listan Format på funktionssidan Loggning.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Datum (date)

Loggar det datum som en begäran inträffar. Vald som standard.

Tid (time)

Loggar tiden, i UTC (Coordinated Universal Time), då en begäran inträffar. Vald som standard.

Klientens IP-adress (c-ip)

Loggar IP-adressen för den klient varifrån en begäran gjordes. Vald som standard.

Användarnamn (cs-username)

Loggar namnet på den autentiserade användare som fick tillgång till servern. Anonyma användare indikeras med ett bindestreck. Vald som standard.

Tjänstnamn (s-sitename)

Loggar namn och instansnummer för den Internettjänst som kördes på klienten när händelsen loggades.

Servernamn (s-computername)

Loggar namnet på den server där loggposten genererades.

Serverns IP-adress (s-ip)

Loggar IP-adressen för den server där loggposten genererades. Vald som standard.

Serverport (s-port)

Loggar serverns portnummer som har konfigurerats för tjänsten. Vald som standard.

Metod (cs-method)

Loggar HTTP-metoden, t.ex. GET som används i en begäran. Vald som standard.

URI-stam (cs-uri-stem)

Loggar den URI (Uniform Resource Identifier) som är målet för åtgärden, t.ex. Default.htm. Vald som standard.

URI-fråga (cs-uri-query)

Loggar eventuell fråga som klienten försökte utföra. En URI-fråga är endast nödvändig för dynamiska sidor. Vald som standard.

Protokollstatus (sc-status)

Loggar HTTP-statuskoden. Vald som standard.

Protokollets understatus (sc-substatus)

Loggar HTTP-understatuskoden. Vald som standard.

Win32-status (sc-win32-status)

Loggar statuskoden för Windows. Vald som standard.

Skickade byte (sc-bytes)

Loggar det antal byte som har skickats av servern.

Antal byte som togs emot (cs-byte)

Loggar det antal byte som har tagits emot av servern.

Åtgången tid (time-taken)

Loggar hur länge åtgärden pågick i millisekunder. Vald som standard.

Protokollversion (cs-version)

Loggar den protokollversion, HTTP eller FTP, som användes av klienten.

Värd (cs-host)

Loggar värdhuvudets namn, om det finns något.

OBS

Värdnamnet som du konfigurerar för din webbplats kan se annorlunda ut i loggfilerna på grund av att HHTP.sys loggar värdnamn i punycode-krypterat format.

Användaragent (cs(User-Agent)

Loggar webbläsaren som en begäran skickats från. Vald som standard.

Cookie (cs(Cookie))

Loggar innehållet i eventuell cookie som skickats eller tagits emot.

Referenssida (cs(Referer))

Loggar platsen som användaren senast besökte. Denna plats innehöll en länk till den aktuella platsen.

Se även


Innehåll