Du använder funktionssidan HTTP-svarshuvuden för att hantera en lista med namn och värdepar som innehåller information om den begärda sidan, och för att konfigurera vanliga HTTP-huvuden.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Visar namndelen i ett namnvärdepar för ett HTTP-svarshuvud.

Värde

Visar värdedelen i ett namnvärdepar för ett HTTP-svarshuvud.

Typ av post

Här visas om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till anpassat HTTP-svarshuvud där du kan lägga till ett svarshuvud.

Ange allmänna huvuden

Öppnar dialogrutan Ange allmänna HTTP-svarshuvuden där du kan konfigurera HTTP keep-alive och svarshuvuden för när webbinnehåll upphör att gälla.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera anpassat HTTP-svarshuvud där du kan redigera ett svarshuvud. Du kan endast utföra den här åtgärden när du markerar ett objekt i listan på funktionssidan.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Se även


Innehåll