Använd fliken Avancerat för att visa och ställa in ytterligare initieringsegenskaper för dina data.

Fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för datalänk är providerspecifik och visar endast de initieringsegenskaper som krävs för den valda OLE DB-providern. Mer information om avancerade initieringsegenskaper finns i dokumentationen som medföljer varje OLE DB-provider.

I tabellen nedan beskrivs de flesta initieringsalternativen.

Alternativ Beskrivning

Personifieringsnivå

Den personifieringsnivå som servern tillåts använda när klienten personifieras. Denna egenskap gäller enbart vid andra nätverksanslutningar än RPC-anslutningar (Remote Procedure Call). Personifieringsnivåerna är likvärdiga med dem som RPC använder. Personifieringsnivåernas värden korresponderar direkt med personifieringsnivåerna för autentiserade RPC-anslutningar, men de kan användas även till andra anslutningar. Välj bland följande nivåer:

 • Anonym – klienten är anonym gentemot servern. Serverprocessen kan inte få tillgång till information om klienten och kan inte personifiera klienten.
 • Delegera – processen kan personifiera klientens säkerhetskontext medan den arbetar åt klienten. Serverprocessen kan också kontakta andra servrar medan den arbetar åt klienten.
 • Identifiera – servern har tillgång till klientens identitet. Servern kan personifiera klienten för åtkomstkontrollistor (ACL-listor) men har inte tillgång till klientens systemobjekt.
 • Personifiera – processen kan personifiera klientens säkerhetskontext medan den arbetar åt klienten. Informationen blir tillgänglig när anslutningen har upprättats, inte vid varje anrop.

Skyddsnivå

Skyddsnivån på data som skickas mellan klienten och servern. Denna egenskap gäller enbart vid andra nätverksanslutningar än RPC-anslutningar. Skyddsnivåerna är likvärdiga med dem som RPC har. Personifieringsnivåernas värden korresponderar direkt med skyddsnivåerna som kan anges för autentiserade RPC-anslutningar, men de kan användas även till andra anslutningar. Välj bland följande nivåer:

 • Anrop – autentiserar uppgifternas ursprung direkt vid varje förfrågan från klienten till servern.
 • Anslut – autentiserar först när klientens anslutning till servern etableras.
 • Ingen – utför ingen autentisering av uppgifter som skickas till servern.
 • Pkt – autentiserar att alla uppgifter som tas emot kommer från klienten.
 • Pkt integritet – autentiserar att alla uppgifter som tas emot kommer från klienten och att de inte har ändrats under överföringen.
 • Pkt integritet – autentiserar att alla uppgifter som tas emot kommer från klienten och att de inte har ändrats under överföringen, samt skyddar uppgifterna genom kryptering.

Timeout för anslutning

Anger hur lång tid (i sekunder) som OLE DB-providern ska vänta på att initieringen blir färdig. Om timeoutvärdet uppnås returneras ett fel och ingen anslutning etableras.

Åtkomstbehörigheter

Välj ett eller flera av följande alternativ:

 • Läs – enbart läsning.
 • LäsSkriv – läsning och skrivning.
 • Dela Neka Ingen – andra kan inte nekas läs- eller skrivåtkomst.
 • Dela Neka Läs – hindrar andra att öppna i läsläge.
 • Dela Neka Skriv – hindrar andra att öppna i skrivläge.
 • Dela exklusivt – hindrar andra att öppna i läs-/skrivläge.
 • Skriv – enbart skrivning.

Anmärkningar

Obs!
Mer information om initiering av datalänkar finns i Data Link API Overview på MSDN.