Använd fliken Provider för att välja den OLE DB-provider som passar för den typ av data du vill få tillgång till. I en del program går det inte att välja en provider eller ändra urvalet. Fliken visas bara om programmet tillåter ändringar av urvalet av OLE DB-providers. Du kan spara en datalänk tillsammans med programmet eller som en separat fil.

Alternativ Beskrivning

OLE DB-provider

Visar en lista över alla OLE DB-providers på din dator. Mer information om providers finns i Microsoft OLE DB Providers Overview på MSDN.

Nästa

Öppnar fliken Anslutning för den markerade OLE DB-providern.

Anmärkningar

Obs!
Du kan gå direkt till fliken Anslutning genom att dubbelklicka på motsvarande provider. Mer information om datalänkar finns i Data Link API Overview på MSDN.