Fliken Anslutning används för att ange hur du ansluter till dina data med en OLE DB-provider.

Fliken Anslutning i dialogrutan Egenskaper för datalänk är providerspecifik och visar endast de initieringsegenskaper som krävs för den valda OLE DB-providern. Med anslutningsegenskaperna kan du ange var dina data finns och hur anslutningen till dem ska ske. Mer information finns i dokumentationen som medföljer varje OLE DB-provider.

I tabellen nedan beskrivs de flesta anslutningsalternativen.

Alternativ Beskrivning

Datakälla

Ange namnet på den datakälla du vill använda – vanligtvis ett servernamn.

Plats

Ange platsen för den datakälla du vill använda – vanligtvis ett databasnamn.

Använd integrerad säkerhet för Windows NT

Klicka här om du vill använda en autentiseringstjänst för att identifiera dig.

Om du vill använda den här funktionen måste din OLE DB-provider ha stöd för en autentiseringstjänst. Ett exempel är OLE DB-providern för SQL Server. Du måste även ha behörigheter i datakällan för att använda autentiseringstjänsten.

Använd ett specifikt användarnamn och lösenord.

Klicka här om du vill använda användarnamn och lösenord som du fått för att autentisera dina inloggningsuppgifter för datakällan.

Användarnamn

Ange ditt användar-ID för autentisering när du loggar in på datakällan.

Lösenord

Ange ditt lösenord för autentisering när du loggar in på datakällan.

Tomt lösenord

Tillåter att den angivna providern returnerar ett tomt lösenord i anslutningssträngen.

Tillåt att lösenordet sparas

Tillåter att lösenordet sparas med anslutningssträngen. Om lösenordet ingår i anslutningssträngen eller inte beror på funktionaliteten i det anropande programmet.

Obs!
Om lösenordet sparas returneras det och sparas synligt och okrypterat.

Ange startkatalog

Ange den katalog som du vill komma åt när anslutningen är upprättad.

Testa anslutning

Klicka här för att försöka ansluta till den angivna datakällan. Om anslutningen misslyckas kontrollerar du inställningarna. Tänk på att användarnamn och lösenord måste skrivas exakt så som de har definierats.

Anmärkningar

Obs!
Mer information om datalänkanslutningar finns i Data Link API Overview på MSDN.