Använd Redigera egenskapsvärde när du vill redigera den OLE DB-initieringsegenskap som valts på fliken Alla. Dessa egenskaper kan skilja sig åt beroende på vilken OLE DB-provider du har.

Obs!
Mer information om provider-specifika egenskaper finns i dokumentationen som medföljer varje OLE DB-provider.

Alternativ Beskrivning

Egenskapsbeskrivning

Visar en beskrivning för den valda egenskapen.

Egenskapsvärde

Välj ett giltigt värde.

Återställ värde

Ställer in det valda egenskapsvärdet på standardvärdet i OLE DB-providern.