Det här avsnittet innehåller riktlinjer för problemlösning vid installation och administration av Message Queuing:

En lista över kända problem och vanliga frågor om Message Queuing finns i dokumentet Message Queuing Frequently Asked Questions (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70497).


Innehåll